loading

از جمله دوره های آموزشی نگاران می توان به دوره های زیر اشاره کرد :

آموزش اصول حسابداری

آموزش عمومی نرم افزار هلو

آموزش نرم افزارهای هلو ویژه مشاغل

آموزش کیت های نرم افزار هلو

آموزش حسابداری با نرم افزار هلو متناسب با بازار کار

آموزش نرم افزار اسپاد

آموزش برنامه نویسی

آموزش مفاهیم اولیه رایانه

دوره های ICDL مقدماتی

دوره های  ICDL پیشرفته

دوره های آموزش Photoshop

و …

برگزار می گردند.

هم چنین برگزاری آزمون های دوره های فوق جهت ارائه مدارک رسمی طی دوره و هم چنین ارائه گواهی شرکت در دوره های بدون آزمون پس از دوره های فوق و پشتیبانی تلفنی و اینترنتی جهت رفع ایراد های احتمالی پس از دوره های آموزشی نیز از دیگر مزایای حضور در دوره های آموزشی این نمایندگی می باشد.معرفی نیروهای آموزش دیده در زمینه های مختلف به بازار کار در صورت نیاز نیز پس از طی دوره های آموزشی و برگزاری آزمون توسط این نمایندگی انجام می گردد.