loading

سخت افزار

خدمات سخت افزار فروشگاه نگاران:

فروش کلیه سیستم های کامپیوتری، لپ تاپ، تجهیزات و اتوماسیون فروشگاهی شامل: بارکدخوان، فیش پرینتر، لیبل پرینتر، دستگاه حضور و غیاب سازمانی و شرکتی، همچنین مواد مصرفی مانند لیبل، ریبون، رول کاغذ و… فرآیند خدمات فنی سخت افزاری برای پشتیبانی از رایانه ها و تجهیزات جانبی آن بطوری که همواره قابل استفاده باشند، در نظر گرفته شده است.

پیشگیری از خرابی، نصب و راه اندازی، ارتقاء و تعمیرات می باشد. نصب و راه اندازی رایانه ها و تجهیزات سخت افزاری جدید برای واحدها یکی از زیرفرآیندهای خدمات سخت افزاری است. همچنین تجهیزات و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و پشتیبانی از آن از فرایند های خدمات سخت افزاری می باشد.